Snažíte se najít nejekonomičtější let?

levna dovolená na průměrného výdělku

Náhrada mzdy - dovolená | - nabídka práce ...

V době čerpání dovolené má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhrada mzdy přísluší zaměstnanci za každou hodinu, kterou by v daném dnu měl odprocovat podle rozvrhu směn. Např. při 8hodinové pracovní době přísluší zaměstnan

Dovolená, nemocenská, neplacené volno… | Chatař Chalupář

Nárok na ni má každý zaměstnanec v pracovním poměru a každý, kdo pracuje na dohodu o pracovní činnosti a za koho zaměstnavatel platí nemocenské pojištění. Náhrada mzdy dosahuje šedesáti procent průměrného hodinového hrubého výdělku za poslední čtvrtl

Kalkuláčka nároku na dovolenou |

Kalkulačka nároku na dovolenou. Nárok na dovolenou má každý zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli odpracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce.Zaměstnanci přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě je

Celozávodní dovolená čili hromadné čerpání dovolené ...

Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací určit zaměstnancům hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů (tento pojem – hromadné čerpání dovolené - se v praxi asi příliš nevžil, zůstává se spíše u tradičního termínu c

Dovolena v následujících čtvrtletích -

Dovolena v následujících čtvrtletích Od: ... chtěl bych vás požádat o vysvětlení výpočtu průměrného hodinového výdělku při dovolené. V Řinu a Listopadu 2018 jsem čerpal 20 dnů dovolené čímž se mi samozřejmě snížil počet odpracovaných hodin. V Březnu

Čerpání dovolené | ALTAXO SE

Za dobučerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy za dodatkovou dovolenou nelze vyplatit. Tato dovolená je poskytována přednostně. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje ve výši průměrnéh

Dovolená, nebo placené pracovní volno? | Odbory info

Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby.

Nemocenské a dovolená | Českomoravská konfederace ...

Odpověď: Dovolená je placené volno, na které má každý zaměstnanec v pracovním poměru nárok (§ 211 až 223 zákoníku práce).Je primárně určena na regeneraci pracovní síly a po celou dobu čerpání přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výděl

| Dovolená podle nového Zákoníku práce

Podívejme se proto v tomto článku na nový systém dovolených, který platí od začátku roku 2007. Všeobecné podmínky dovolené na zotavenou. Právo čerpat dovolenou na zotavenou má zaměstnanec až po splnění určitých podmínek daných zákonem (viz níže). Dov

Dovolena /neschopenka - poradna

Dovolena /neschopenka - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Dovolena /neschopenka. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informa

Tisíce nadšených zákazníků

Zajištění nejnižší ceny

Největší online sortiment letenek

Slevové letenky za výhodné ceny

Levné letenky do celého světa na jedné stránce.

Objevit letenky